Arş. Gör. Dr. MELDA KESER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. MELDA KESER

T: (0282) 250 3006

M mkeser@nku.edu.tr

W mkeser.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Alman Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2009-2015
Tez: Arthur Schnitzler´in öykülerinde yaşama arzusu ile ölüm çatışması (2015)
Yüksek Lisans
Üniversite: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ / MÜTERCİM-TERCÜMANLIK PR.
Öğrenim Yılları: 2006-2009
Tez: YOKO TAWADA’NIN ALMANCA YAZDIĞI ESERLERININ ÇEVIRIBILIM DÜZLEMINDE INCELEMESI (2009)
Lisans
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2001-2005
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Gelişmiş
Farsça:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Osmanlıca:Başlangıç
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2017-
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2015-2016
Araş. Gör. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2011-2015
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2010-2011
İdari Görevler
Mevlana Bölüm Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
2016-2017
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2016-2017
Komisyon Üyeliği MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014-2015
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Alman Dili ve Edebiyatı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KESER M., Arthur Schnitzler’in Eserlerinde Illüzyon Motifi., XI. Uluslararası Dil-Yazın Deyişbilim Sempozyumu. (13.10.2011-14.10.2011).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. KESER M., Arthur Schnitzler’in Eserlerinde Psikanalitik Özellikler., III. Uluslararası Batı Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu. -Edebiyat ve Bilim II- Ankara Üniversitesi.
Tam metin bildiri Erişim Linki
Üyelikler
GERDER, Üye, 2014-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Berlin Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Sempozyumu: Alman Bilim Tarihinde bir Türk ve İslam Alimi: İbn-i Sina (Avicenna), Yer:Humboldt Üniversitesi, Düzenleyenler:Berlin Üniversitesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi , 18.05.2017-21.05.2017.
9. Jahrestagung des Südosteuropaeischen Germanistenverbandes: Literatur – Kultur – Politik. Trio in Stefan Zweigs Werk Castellio gegen Calvin oder ein Gewissen gegen die Gewalt, Yer:Bar, Karadağ, Düzenleyenler:DAAD (DEUTSCH AKADEMİSCHER AUSTAUSCHDİENST, SÜDOSTEUROPAEISCHER GERMANİSTEN VERBAND) ALMAN AKADEMİK DEĞİŞİM SERVİSİ İLE GÜNEY AVRUPA GERMANİSTLER BİRLİĞİ, 09.11.2016-13.11.2016.
I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU: Kültürler arasılık´tan ´Transkültür´e , Yer:Fırat Üniversitesi, Düzenleyenler:FIRAT ÜNİVERSİTESİ, 13.10.2016-15.10.2016.
Grenzenlosigkeit. Transkulturalität und kreative Schreibweisen in der deutschsprachigen Literatur: Interkulturelle begegnungen in Yoko Tawadas Talisman (Tam metin bildiri sunumu), Yer:Das germanistische Institut der Universität Pécs, Düzenleyenler:Universität Pécs, Philosophische Fakultät, Germanistisches Institut, 20.04.2016-23.04.2016.
Erinnerungskultur; Poetische, kulturelle und politische Erinnerungsphänomene in der deutschsprachigen Literatur – INTERNATİONALE TAGUNG DES GERMANİSTİSCHEN INSTİTUT DER UNIVERSITAET PECS: Arthur Schnitzlers Tagebücher als Reflektion und Wiedergabe seines Daseins (Tam metin bildiri sunumu), Yer:Das germanistische Institut der Universität Pécs, Düzenleyenler:Universität Pécs, Germanistisches Institut, 21.05.2014-23.05.2014.
III. Uluslararası Batı Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu; Edebiyat ve Bilim – II: Arthur Schnitzler’in Eserlerinde Psikanalitik Özellikler (Tam metin bildiri sunumu), Yer:Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Düzenleyenler:Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara Üniversitesi, 31.10.2011-02.11.2011.
XI. Uluslararası Dil-Yazın Deyişbilim Sempozyumu: Arthur Schnitzler’in Eserlerinde Illüzyon Motifi (Tam metin bildiri sunumu), Yer:Sakarya Üniversitesi, Düzenleyenler:Sakarya Üniversitesi, 13.10.2011-14.10.2011.