Arş. Gör. Dr. MELDA KESER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. MELDA KESER

T: (0282) 250 3006

M mkeser@nku.edu.tr

W mkeser.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Alman Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2009-2015
Tez: Arthur Schnitzler´in öykülerinde yaşama arzusu ile ölüm çatışması (2015)
Yüksek Lisans
Üniversite: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ / MÜTERCİM-TERCÜMANLIK PR.
Öğrenim Yılları: 2006-2009
Tez: YOKO TAWADA’NIN ALMANCA YAZDIĞI ESERLERININ ÇEVIRIBILIM DÜZLEMINDE INCELEMESI (2009)
Lisans
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2001-2005
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Gelişmiş
Farsça:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Osmanlıca:Başlangıç
Akademik Görevler
Okutman Dr. MAİNZ JOHANNES GUTENBERG ÜNİVERSİTESİ (ALMANYA)
DİL, ÇEVİRİ VE KÜLTÜR FAKÜLTESİ / KÜLTÜRLERARASI GERMANİSTİK BÖLÜMÜ / ÇEVİRİ PROGRAMI
2018-
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2017-
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2015-2016
Araş. Gör. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2011-2015
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2010-2011
İdari Görevler
Mevlana Bölüm Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
2016-2017
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2016-2017
Komisyon Üyeliği MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014-2015
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Alman Dili ve Edebiyatı
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KESER M., Alman Seyyah Engelbert Kaempfer’in Gözünden Şah Süleyman ve Sarayı, KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 2, ss. 103-113, 2019.
Özgün Makale ESJ,DRJI, GIF, TEI, BASE, ISRA, JIF, SCRIBD, SIS, Dergipark, Resaerch Gate.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Türk Tarihine Dair Yazılar III, Selçuklu Tarihçiliğinin Zamansız kaybı Prof.Dr. Feda Şamil Arık\'\'a Armağan, Bölüm: Almanya’da İbn Sînâ Etkisine Bir Bakış, Editör: DEMİR Alpaslan, TOMBULOĞLU Tuba, ERDOĞAN Eralp, DÜZBAKAR Ömer..
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KESER M., Arthur Schnitzler’in Eserlerinde Illüzyon Motifi., XI. Uluslararası Dil-Yazın Deyişbilim Sempozyumu. (13.10.2011-14.10.2011).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. KESER M., Arthur Schnitzler’in Eserlerinde Psikanalitik Özellikler., III. Uluslararası Batı Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu. -Edebiyat ve Bilim II- Ankara Üniversitesi.
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ödüller
1. DAAD ARAŞTIRMA BURSU, DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi), Almanya, 2010.
Üyelikler
GERDER, Üye, 2014-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
XVIII. Türk Tarih Kongresi/ Alman Seyyah Engelbert Kaempfer´in Gözünden Şah Süleyman ve Sarayı, Yer:Türk Tarih Kurumu/Ankara, Düzenleyenler:Türk Tarih Kurumu, 01.10.2018-05.10.2018.
1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu: Stefan Zweig Eserlerinde Tarih Anlatımı, Yer:Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Düzenleyenler:Stefan Zweig Eserlerinde Tarih Anlatımı, 03.11.2017-05.11.2017.
Berlin Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Sempozyumu: Alman Bilim Tarihinde bir Türk ve İslam Alimi: İbn-i Sina (Avicenna), Yer:Humboldt Üniversitesi, Düzenleyenler:Berlin Üniversitesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi , 18.05.2017-21.05.2017.
9. Jahrestagung des Südosteuropaeischen Germanistenverbandes: Literatur – Kultur – Politik. Trio in Stefan Zweigs Werk Castellio gegen Calvin oder ein Gewissen gegen die Gewalt, Yer:Bar, Karadağ, Düzenleyenler:DAAD (DEUTSCH AKADEMİSCHER AUSTAUSCHDİENST, SÜDOSTEUROPAEISCHER GERMANİSTEN VERBAND) ALMAN AKADEMİK DEĞİŞİM SERVİSİ İLE GÜNEY AVRUPA GERMANİSTLER BİRLİĞİ, 09.11.2016-13.11.2016.
I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU: Kültürler arasılık´tan ´Transkültür´e , Yer:Fırat Üniversitesi, Düzenleyenler:FIRAT ÜNİVERSİTESİ, 13.10.2016-15.10.2016.
Grenzenlosigkeit. Transkulturalität und kreative Schreibweisen in der deutschsprachigen Literatur: Interkulturelle begegnungen in Yoko Tawadas Talisman (Tam metin bildiri sunumu), Yer:Das germanistische Institut der Universität Pécs, Düzenleyenler:Universität Pécs, Philosophische Fakultät, Germanistisches Institut, 20.04.2016-23.04.2016.
Erinnerungskultur; Poetische, kulturelle und politische Erinnerungsphänomene in der deutschsprachigen Literatur – INTERNATİONALE TAGUNG DES GERMANİSTİSCHEN INSTİTUT DER UNIVERSITAET PECS: Arthur Schnitzlers Tagebücher als Reflektion und Wiedergabe seines Daseins (Tam metin bildiri sunumu), Yer:Das germanistische Institut der Universität Pécs, Düzenleyenler:Universität Pécs, Germanistisches Institut, 21.05.2014-23.05.2014.
III. Uluslararası Batı Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu; Edebiyat ve Bilim – II: Arthur Schnitzler’in Eserlerinde Psikanalitik Özellikler (Tam metin bildiri sunumu), Yer:Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Düzenleyenler:Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara Üniversitesi, 31.10.2011-02.11.2011.
XI. Uluslararası Dil-Yazın Deyişbilim Sempozyumu: Arthur Schnitzler’in Eserlerinde Illüzyon Motifi (Tam metin bildiri sunumu), Yer:Sakarya Üniversitesi, Düzenleyenler:Sakarya Üniversitesi, 13.10.2011-14.10.2011.